Crea sito

Raffaele Lepore

 

 

 

 

Raffaele Lepore (1923-1989), autore di poesie e commedie in dialetto foggiano, nell’introdurre il suo libro di poesie Carosello foggiano (1970), scrive: “La vocale “e” senz'accento è sempre muta. Se la vocale “e” ha l'accento grave si leggerà aperta, se ha l'accento acuto si leggerà chiusa.” Riportiamo alcuni esempi: 'ndèrre [ndèrrrë] per terra; ére [érë] era, v. essere.

MARE

'U guarde sèmbe, nen me stangarrìje,
'mbundàte  sop'e scûglje, o sop'a spiagge,
me 'ngande 'u mare, nenn'u lassarrìje!

E' bèlle, tène cînde sfumature,
cagne chelore d'a matìne 'a sère,
d'o vèrde, 'o rusce, 'o blù, quanda petture

l'hanne guardàte quanne s'arravògghje!
L'acque se move, nen se fèrme maje,
azzoppe, torne 'ndrète, pò se 'mbrogghje,

se 'ngrèspe, face 'a sckume, cacce 'a 'ddore,
se sfasce 'a lonne, pò ne vène n'âte
cke n'âta forme, cke n'âte remòre.

M'u guarde 'u mare e diche: tu te 'mbrugghje,
'ndine recìtte, vaje annande e 'rrète,
e jìtte 'i squicce fore sop'e scuglje.

Quand'assemmègghje 'a vita nostre 'a tuje,
quanda turmînde, quanda sbattemînde,
'nge putìme fermà nèmmanghe nuje!...

'A vite nen se fèrme, e tu nèmmanghe,
pèrò, jurne pe jurne qualche cose
rumàne 'ndèrre e 'nde n 'accûrge manghe.'

P'a vite: è n'áneme ca se ne vole,
pe tè: sò i squicce jùte sop'e prète,
fernute là, pecchè l'asciughe 'u sole.

'mbundàte: fermo
quanne s'arravògghje: quando si formano le onde
'ndine recitte: non trovi pace
'nde n'accûrge manghe: nemmeno te ne accorgi
jute: andate

‘A tendarèlle

Na uagliungèlle 'a strate d'i scupàre
tenève 'u vìzzje d' ésse vucculòne:
  « Cke na jurnàte ca ije vache 'o mare
me fazze nègre cume e nu tezzòne !

A gènde hadda crepà p'a gelusìje
quanne me sènde ca sò state fôre
duje mise sane ck'i parînde mìje
a Rìmene, a Recciòne e a Manacòre ! » -

Jìje 'a Sepònde na iurnàta 'ndutte
e se gardìje pe na jurnàta sane...
pe poche 'a case 'nz'appennìje 'u lutte !

Duje mîse fôre è state avaramènde,
ma ind'o Sputàle 'a Fogge, ind'a nu lîtte,
chiène de chiàche, de pumàte e bènde!
__________
1 'a strate d'i scupàre: nei pressi dell'attuale via Dante
2 vucculòne: che ha manìe di grandezza
3 Jìje: andò
4  pe poche ... : ci mancò poco che davanti a casa sua
non si appendesse il drappo di lutto.
5 chiène de chiàche: piena di piaghe.

da "Carosello foggiano", Foggia 1970

L'ANTIVIGILIA

Ce mànghene duje jurne pe Natàle
e 'i castagnàre, 'i chianghe e i quaratìne,
p'a strate d'i varvîre e 'a Cattedràle
hanne addubbàte già da stammatine

cke banderozze, fiure e lampèdine,
'i vetrenùne e i bangarèlle fôre:
nuce, castagne, fìche e nucellìne,
andò te vûta vûte sinde 'a 'ddore!

Presutte, murtatèlle, prevelùne,
vìcce, crapètte, àine e vetèlle,
carne de purche, galle, vetellùne,
'u fèteghe ìnd'a rèzze e 'i capuzzèlle.

'Nde diche, po, si vaje 'mminz'a Chiazzètte:
festùne, palle, làmpede appecciàte,
verdùre, frutta sfuse o ìnd'e cascètte,
scurzìme e baccalà, tutt'aggiustàte!

'U fruttajùle annane e chiame 'a gènde,
'u pesciaiûle a l'âtu capannòne
responne a tûne: «Uvì, 'nda stu mumènde
da Lésene è 'rruvàte 'u capetòne:

Ma tutte stu frastûne nen te stanghe;
sti lùcchele, sti luce, sti festùne,
sta grasce ca se vède sop'e banghe,
mètte ìnd'o core 'i brìvede a ognune.

Se sènde ca Natale è giù arruvàte,
da 'i botte a mure e da 'i pisciavennèlle,
da 'a 'ddore d'i taralle e 'i cartellàte,
da 'i note di zambogne e 'i ciaramèlle.

E' viste qualche cose a tutt'i strate,
ma và nu poche vèrse 'a Cattedràle!
Quille è 'u core de Fogge, e 'n'è cagnàte,
là vide avaramènde che è Natale!

Note:
l chianghe: macellerie
2 quarantine: salumerie
3 vicce: tacchini
4 àine: agnelli
5 'a Chiazzètte: mercato coperto di Via Arpi
6 scurzime: frutta secca
7 da 'i botte a mure ... : dai petardi e dai bengalini
8 avaramènde: veramente

da “Carosello foggiano” di Raffaele Lepore, Foggia 1970

LA VIGILIA

Sò angòre ‘i sètte e ‘a case è già a remòre,
‘nze dorme chiù, pèrciò t’è menà ‘ndèrre
pecchè da chiù de n’ore, mamme e sore
stanne ‘mbastanne pèttele: … na guèrre

Arrìvene ‘i zijàne, ‘i caìnàte,
cke borze de verdure e panettune,
cavenzungîlle, mènele atterràte.
cìfele, baccalà e capetune.

Vénene a dà na mane ind’a cucìne
pecchè ne sîme assaje mo ch’è stasère!
Ognune s’ha pegghjàte ‘u mandesine
e mètte ‘a capa sotte a fà ‘u duvère.

Remùre de buttiglie, de tijèlle,
de rùtele, ferzole e porte apèrte,
sònane ‘a porte, uh, chè jacuvèlle!
Chi vène, dace ‘a gùrie e cerche ‘a ‘mbèrte."

Pe tutt’a case - e nn’è ca pò se nn’èsce -
se spanne ‘a ‘ddore, si accussì vûje dice,
d’i vrùcchele de càvele, d’u pèsce,
de l’aglie sfritte, ‘u capetòne e alice…

e allore te cunvîene d’ascì fore
ck’a scuse de jì a fa l’agùrie ‘a gènde.
Ma ‘e case d’i parînde, a tutte l’ore,
se sènde ‘a stèssa tambe, chiù pussènde.

Te danne ‘i pèttele cku mandèrine
- te l’è peggh’jà pe forze, è menà ‘nganne -
‘a cartellate e pure ‘u buccherine.
Salute a une, e vaje a n’âta vanne,

ma trûve sèmbe ‘i pèttele pe ‘nnanze ...
Pò t’arretìre e vide ‘a casa chjène
de gènde e crijature a tutt’i stanze!
Megghjèrete de corse se ne vène

ck’u piatte ‘mmane: «‘nn’è magnàte nînde !
«‘I pèttele sò càvede! ‘A dejùne ? ... »
«Pecchè tîne sta facce, nen de sînde? »
«Sarrà p’a fame, teh! Assàpre une!»

- «No, ne ne vogghje, grazie, hagghje magnàte,
me fece male ‘a cape, uvì quà ‘mminze! »
- «Quille è nu colpe d’àrie ch’è pegghjàte,
va jûche, va, fatte nu sètte e minze! »

T’assîtte, pîrde, e t’hanna sfotte pure;
quille ca chiù t’accide è ‘a cunfusione:
‘i lùcchele d’i grûsse e ‘i crijature,
‘u magnadische, ‘a tèlèvisione,

uagliune ca s’acciàffene pe n’ambe.
E tu staje là, cka cape ca te sckatte,
te ne jarrìsse, ... ma ‘nge stace scambe!
Se sèndene remùre de piatte:

- « Uagliù, lassàte ‘i carte ca se magne!» -
‘I mègghje poste sò p’i crijature,
tu t’è ‘rrangià, pe gavetà na lagne,
‘o zinne ‘u tàvele e ck’i spalle ‘o mure.

‘Nzeppàte ca nde pûje nèmmanghe môve,
magne e nen magne, assàpre e là rumane,
pò vènene ‘i poesìje, ... n’è sènde nove,
e mètte mane ‘a sacche, è batte ‘i mane!

‘I brìndese se sèguene a catène:
ck’a rime e sènza rime, ma se vève.
E tu è respònne! - « Uvì, stace de lène !»
- dinne ‘i parînde - « E brave, ‘nge parève! »

Te guarde ‘u ‘llorge o pînze: mò fernèsce;
te dole a cape e pò, ... nu poche ‘u vìne…
ma sînde a qualchèdune: «Mò se èsce,
e jame tutte quande ‘o Matutine! »

Nînde, nn’è cose; è proprie nu destine!
Te vîste cke na sanda paciènze, .
t’aggrighe ‘a l’âte ... oh, chè bèll’ària fine !...
Ma sì ‘rruvate a Chîese e già ‘ccummènze

‘a Mèsse de Natale ck’u Bommìne.
Nu vutta vutte, ‘u càvede, ‘u sedòre
chi grummulèje, chi fète de vine ...
chiù d’une ha vìppete,… e se sènde ‘a ‘ddore !

‘U stòmeche, già ‘nganne, nen ge ‘a face,
te manghe l’àrie, sînde ‘u fîte ‘a cère,
qualcune d’i parînde se ne vace
sènza nèmmanghe dice bonasère.

Mantîne ‘u saje tu come te sînde
cagne ckelore e pînze ‘ndummacàte:
quanda sprechìgghje, quanda solde ‘o vînde
chè sagrefìcie, tutte na jurnàte !

Ma finalmènde ‘a Mèsse s’è fernute:
nu poche d’àrie ..., ma nenn’è avastàte,
l’ùneca cose forse ca t’ajùte
è nu cucchiare de becarbunàte !

Note:

l Pèttele: frittelle tipiche del Natale
2 cainàte: cognate
3 Cavezungìlle: dolcetti ripieni di marmellata di amarene o di uva, girati nel vincotto
4 mènele atterràte: mandorle al cioccolato
5 mandesìne: grembiule
6 ‘mbèrte: la mancia
7 pe n’ambe: per un ambo (alla tombola)
8 gavetà: evitare
9 ‘nzeppàte: incastrato
10 grummulèje: sta russando
11 vìppete: ha bevuto
12 sprecchìgghje: sciupìo

da “Carosello foggiano”  di Raffaele Lepore, Foggia 1970
 

Scagghjûzze

Passanne, a l'âta sère, p'i Crapàre,
vedìje na luce, pò sendìje n'addòre
c'ascève d'a putèje d'u scagghiuzzàre
e se spannève chiane chiane fòre.

M'arravugghjàje, st'addore, e me tèraje,
sènze ca manghe me ne fosse accòrte,
ind'a sta casarèlle, e me truvàje
ammînz'a l'âte, ind'a na nègghia forte.

Mèndre guardàve l'ûglìe ca frijève,
'u fûche, 'i caravune, à  fucenètte,
'u piatte d'i scagghjûzze ca s'anghjève,
'i foglie de giurnàle ck'i fumètte,

m'allundanàje nu poche ck'u penzîre,
turnàje 'ndrète de parècchj anne,
e revedìje, cûme si fosse aîre,
jumàte ca passàvene zumbanne:

'i lite, 'i jûche fatte annand'a scole,
'u scagghjuzzàre ck'a stagnère annanze,
'u pianine, 'u bèllome ck'i varole,
tarrazzane ck'i cîste e ck'i velànze!

Fra 'i poche cose ca ce stanne angòre,
de quilli tîmbe bèlle e spenzaràte,
stanne 'i scagghjûzze càvede ck'a 'ddore,
pure si peccenùnne e arresecàte.

Nu sfûglje sicche sicche, color d'ore,
arresecàte, sì, redutte a nînde,
e t'è sta attinde quanne isce fôre:
si agàpre 'a carte, ... s'i carrèje 'u vînde!

Hanne ragione, 'i prèzze vanne 'e stèlle!
Pe mille lire ca dìje 'a segnòre,
avìje - a si o no - na ciambatèlle:
hagghje accattàte solamènde 'a 'ddore!

da "'I tîmbe so' cagnàte", Tipo-Litografia S.A.T., Foggia 1980
 

Il lessico di Raffaele Lepore

Il lessico di Raffaele Lepore
Con trascrizione fonetica semplificata e traduzione in italiano di Antonio Sereno.

‘a [a] art. La.
‘a [a] prep. art. Della.
‘a [a] prep. art. Alla.
abbijà [abbijà] v. Avviare, Cominciare.
accapezzà [akkapëzzà] v. Capire
accûnde [akkùndë] v. Racconta.
addecrijàte [addëkrijǻtë] Ricreato.
addubbàte [addubbàtë] pp. e agg. Addobbato.
acquaquagghjàte [akkwakwaġġjǻtë] pp. e agg. Concluso, Combinato qualcosa.
aglie [àľľjë] sm. aglio.
‘a gùrie [aġùrjë] sm. pl. Auguri, Formula di cortesia in particolari ricorrenze.
alàrie [alàrjë] par. comp. All’aria.
alavetrîre [alavëtrìrë]  avv. Ierlaltro. L’altro ieri.
alfabbète [alfabbétë] agg. e sm. Analfabeta.
allègre [allèġrë] agg. Allegro.
allore [allórë] avv. Allora.
ambulande [ambulàndë] agg. e sm. Ambulante.
ammaccàte [ammakkǻtë] pp. e agg. Ammaccato.
a notte a notte [a nnòttë a nnòttë] locuz. In tarda serata.
anzîme [anżìmë] avv. Insieme.
appedùne [appëdùnë] pron. indef. Per ciascuno.
appezzecàte [appëzzëkàtë] pp. e agg. Appiccicato, Attaccato.
appìse [appìsë] pp. e agg. m. Appeso.
arrecurdà [arrëkurdà] v. Ricordare.
arreggestràte [arrëǧǧëstrǻtë] pp. e agg. Pulito, Messo in ordine.
arrète [arrétë] prep. e avv. Dietro, Di dietro.
arrezzìrie [arrëżżìrjë] v. Rassetta, Togli via tutto.
Arture [artùrë] pers. m. Arturo.
Assùnde [assùndë] pers. f. Assunta.
avàsce [avàššë] v. Abbassa.
aspitte [aspìttë] v. Aspetti.
Assù [assù] pers. f. Assunta.
attannùte [attannùtë] agg. Spigato, Vigoroso.
avaramènde [averamèndë] avv. Davvero, In effetti, Veramente, Proprio.
avéssema [avèssëma] v. Volessimo.
balcungine [balkunǧìnë] sm. Balconcino.
banghetîlle [banġëtìllë] sm. Banchetto.
bèlle [bèllë] agg. Bello.
bellèzze [bëllèzzë] sf. Bellezza.
Bonanotte ! [bonanòttë] Buonanotte!
bène [bénë] sm. Bene.
brasciòle [brašólë] sf. Braciola, Involtino di carne.
ca [ka] Che. Perché. Dato che.
cacce [kàččë] Caccia.
Cacchiarîlle [kakkjarìllë] sopr. Cacchiarello, Cazzettino.
cainàte [kainǻtë] smf. Cognato, Cognata.
calannàri [kalannàrjë] sm. Calendario.
cambumille [kambumìllë] sf. Camomilla.
cammìse [kammìsë] sf. Camicia.
cannelline [kannëllìnë] sm. pl. Confettini.
cantature [kantatùrë] sm. pl. Ranocchi.
canusce [kanùššë] v. Conosci.
capa [kǻpa] sf. Testa.
cardùne [kardùnë] sm. pl. Cardi.
carne [kàrnë] sf. Carne.
ce [čë] Ci.
carrètte [karrèttë] sf. Carretto.
carrîre [karrìrë] sf. Carriera.
càvete [kàvëtë] sm. Caldo.
cène [čénë] sf. Cena.
cetratèlle [čëtratèllë] sf. Cedrina.
cetrùle [čëtrùlë] sm. Cetriolo.
chè [ke] pron. Che, Che cosa.
chèdèje [ked-èjë] par. comp. Che cosa. Cos’è che.
chelòre [këlórë] sm. sing. Colore.
cheròne [kërónë] sf. Corona.
Chesture [këstùrë] sf. Questura.
ch'hamma [k-àma] locuz. Che dobbiamo.
ch'hanne [k-ànnë] locuz. Che hanno. Che sono.
chi [ki] Chi.
chiù [kkjù] Più.
ck'a [k-a] prep. art. Con la.
chi [ki] pron. dim. Chi.
chiàche [kjǻġë] sf. Piaga.
chianghe [kjànġë] sf. Macelleria, Pietra.
chîsie [kjìsë] sf. Chiesa.
chiuse [kjùsë] pp., agg. e sm. Chiuso.
cì [čì] v. Zitta.
ciucce [čùččë] sm. Asino, Somaro.
ciste [čìstë] sm. Cesto.
ciucciarîlle [čuččarìllë] sm. Piccolo somaro.
cìveze [čìvëzë] sm. pl. Gelsi.
ck'i [k-i] prep. art. Con i. Con le.
cónsole [kònsolë] sm. Console.
crapàre [krapǻrë] sm. Capraio, Capraro, Chi alleva e custodisce le capre.
cresciùte [krëššùtë] pp. e agg. Cresciuto.
crestijàne [krëstjǻnë] sm. Cristiano, Persona.
criùse [kriùsë] agg. m. Curioso, Insolito, Strano, Buffo.
cucènde [kučèndë] p. pr. e agg. Cocente, Che scotta.
cucìne [kučìnë] sf. Cucina.
Cungettèlle [kunǧëttèllë] pers. f. Concettina.
cutte [kùttë] Cotto.
de [dë] Di.
decènne [dëcènnë] v. Dire.
decìde [dëčìdë] v. Decidere.
dice [dìčë] v. Dire.
dîce [dìčë] num. Dieci.
diche [dìkë] v. Dico
dôje [dójë] num. pl. f. Due.
dòlene [dòlënë] v. Dolgono.
domenesdèje [domëneṡdèjë] lat. Dominus dei.
duje [dùjë] num. m. sing. e pl. Due.
dumane / dumàne [dumǻnë] avv. e sm. Domani.
e [e] cong. E.
fa 'a llite [a llìtë] locuz. Fare lite, Litigare.
facènne [fačènnë] v. Facendo.
fazze [fàzzë] v. Faccio.
fernite [fënìtë] Finite.
fernute [fënùtë] Finito.
Fogge [fòǧǧë] top. Foggia.
fore [fórë] Fuori.
fronne [frònnë] sf. Fronda. Ramoscello con foglie.
frummagge [frummàǧǧë] sm. Formaggio.
fûche [fùkë] sm. Fuoco.
gamme [ġàmmë] sf. Gamba.
Gesèppe [ǧëssèppë] pers. m. Giuseppe.
Gessù [ǧessù] pers. m. Gesù Cristo.
'gghjà [ġġjà] v. 1ª sing. ind. pres. v. avè. Devo.
gnurande [ɲɲuràndë] agg. e sost. Ignorante.
guaje [ġwǻjë] sm. Guaio.
hagghja / hagghje [àġġja] 1ª sing. ind. pres. v. avè. Devo.
'i [i ] art. I. Le.
ije [ìjë] Io.
ind'a [ìnd-a] In una. In un. Dentro.
Jaiucce [jajùččë] pers.m.
jamecinne [jåmëčìnnë] v. Andiamocene
jonde [jòndë] sf. Un pizzico, Un po’, Pezzettino.
jurne [jùrnë] sm. Giorno.
latine [latinë] Latino.
làure [làurë] sm. Lauro.
lave [lǻvë] v. Lava.
Luciè [lučjè] pers. f. Lucia.
magnàte [maɲɲǻtë] v. Mangiato.
Marije [marìjë] pers. f. Maria.
marìteme [marìtëmë] Mio marito.
m'arraccumànne [m-arrakkumànnë] Mi raccomando.
me [më] Mi.
me 'mbrogghje [me mbròġġjë] v. rifl. Mi confondo.
m'ha [m-a] pron. pers. + 3ª sing. v. essere. Mi ha.
Mijòlle [miòllë] pers. f. Miolla. Filomena.
mumènde [mumèndë] s.m. Momento.
na [nà] agg., sost. pron. e art. indef. f. Un. Una.
nase [nǻsë] sm. Naso.
n'âta [n-àta] agg. indef. Un’altra.
'ndèrre [ndèrrë] Per terra.
nen [nën] Non.
'ngarecànne [nġarëkànnë] par. comp. Non preoccuparti, Sta tranquillo.
nen m'aggemendanne [nëmm-aǧǧëmëndànnë] locuz. Non mi molestare.
'ncanusce [nkanùššë] v. Non conosci.
'nge 'a  [nǧà] Non ce la.
nînde [nìndë] Niente.
nn'hagghje [nn-àġġjë] Non ho.
nn'a [nn-a] Non la.
nn'è  [nn-è] par. comp. Non è, Non hai.
'nquartàte [nġwartǻtë] Arrabbiata.
'nda [nd-a] In questa.
nu [nu] Un.
nuje [nùjë] pron. pers. m. e f. Noi.
nuvetà [nuwëtà] sf. Novità.
o [ò] cong. O
panne [pànnë] s.m. pl. Panni.
pane [pǻnë] s.m. Pane.
parînde [parìndë] pl. Parenti.
patàne [patǻnë] sf. Patata.
pe [pë] Per.
pecchè [pëkkè] avv., congz. e sm. Perché.
pènne  [pènnë] sf. Penna.
pèsce [pèššë] sm. Pesce.
pò [pò] Poi.
quann'èje ca [kwànn-èjë ka] Quand’è che. Quando.
quèlle [kwèllë] agg. e pron. dim. f. Quella. Lei.
quiste [kwìstë] agg. e pron. dim. Questo. Questi.
recchietèlle [rikkjëtèllë] s.f. pl. Orecchiette.
rèzze [rèzzë] sf. Tenda, Rete.
rine [rìnë] s.m. pl. Fianchi.
rùchele [rùkëlë] sf. Rucola, Rughetta.
rûsce [rùššë] sf. Carbonella.
Resàrie [rësàrjë] sm. Rosario.
Sand'Alìcie [sànd-alìǧǧë] Sant’Eligio.
sapè [sapè] v. Sapere. Conoscere.
sapute [sapùtë] pp., agg. e sost. Saputo.
scanagghjà [skanaġġjà] v. Indagare, Interrrogare per sapere notizie.
Sciascèlle [šašèllë] pers. f. Sorella maggiore.
seconde [sëkòndë] sm. Secondo.
sènde [sèndë] v. Sente.
sime [sìmë] v. Siamo.
spicce [spìččë] v. Sbrighi.
spicchje [spìkkjë] sm. Spicchio.
stace [stǻčë] v. Sta.
stagnàte [staɲɲǻtë] pp. e agg. Ristagnato, Guarito.
staje [stǻjë] v. Stai.
stammatine [stamatìnë] Stamattina.
st'âta [st-ata] Quest’altra.
stire [stìrë] v. Stira.
storte [stòrtë] pp. e agg. f. Storta.
strade [strǻdë] sf. Strada, Via.
struvìte [struwtlë] Istruita.
stu [stu] Questo.
succîsse [succìssë] Successo.
suldate [suldǻtë] sm. Soldato.
supplìzzije [supplìzzjë] sm. Supplizio.
Tanèlle [tanèllë] pers. f. Gaetana.
te [të] Ti.
t'è [t-è] locuz. Ti devi. Hai. Ti sei.
t'è [tt-è] Ti è.
tenènne [tënènnë] Tenere.
testamènde [testamèndë] sm. Testamento.
tine [tìnë] sf. Tinozza, Grosso recipiente per il bucato, Tino.
tîne [tìnë] v. Hai. Tieni.
trase [trǻsë] v. Entri. Entra.
tràsene [tràsënë] v. Entrano.
tutt'e doje [tutt-e ddójë] Tutte e due. Entrambe.
vocche[vòkkë] sf. Bocca.
‘u [u] art. Il.
uvì [uwì] escl. Lo vedi!
valìge [valìǧǧë] sf. Valigia.
vôte [vótë] sf. Volta, in senso temporale.
vularrìje [vularrìjë] v. Vorrei.
vulime [vulìmë] v. Vogliamo.
vulute [vulùtë] Voluto.
zambàne [zambǻnë] s.f. Zanzara.